Kestävän kehityksen asialla

Ympäristöohjelmamme keskittyy käytettävien
aineiden, välineiden ja koneiden
ympäristöystävällisyyteen. Näillä toimenpiteillä pystymme vähentämään ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia.

Huolehdimme toiminnassamme kestävän kehityksen ja sekä sisäisen että ulkoisen ympäristömme hyvinvoinnin asettamista laatuvaatimuksia.

Ympäristöohjelman voi laatia myös osaksi asiakkaan ympäristöohjelmaa.

Henkilöstön koulutus takaa ympäristöohjelman toteutumisen laadukkaasti.